PRVOSTEPENI REGULATORI
RECA tip 908 1.5bar 40kg/h
(prvostepeni regulator sa manometrom) 
DVOSTEPENI REGULATORI
RECA tip 522 (2-stepeni regulator sa UPSO,OPSO i SRVzaštitom / 37mbar i 10kg/h) dve regulacije u jednom sklopu, montira se sam na cisternu.

 

DRUGOSTEPENI REGULATORI (zahtevaju prvostepeni regulator tip 908)
RECA tip 738 30-50mbar 4kg/h
RECA tip 738 30mbar 10kg/h
KOSANGAS tip 992 30-180mbar 5-30kg/h
KOSANGAS tip 992 40-300mbar 8-35kg/h

 

NAPOMENA:

Preporuka proizvođača je montaža ovih regulatora na cisterne.