Ispravno vozilo je bezbedno

Pružamo usluge servisiranja akumulatora, koje obuhvataju sistematsku dijagnostiku i punjenje akumulatora profesionalnom opremom GAUS. Takođe vršimo dijagnostiku prateće elektro opreme na vozilu.

Servisi su u sklopu preduzeća VLANIX u Subotici i VLANIX ogranka u Senti.