Usluge servisiranja akumulatora obuhvataju:

 

Sistematsku dijagnostiku i punjenje akumulatora profesionalnom opremom GAUS i dijagnostiku prateće elektro opreme na vozilu.

 

Servisi su u sklopu preduzeća VLANIX u Subotici i VLANIX ogranka u Senti.